Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Chrzanowie

W latach 1950-1975 w Chrzanowie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Krakowie.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do województwa katowickiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Chrzanowie.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały co najmniej 3 jednostki zawodowe straży

  • ZSP Chrzanów
  • ZZSP Fabryki Lokomotyw "FABLOK" w Chrzanowie
  • ZZSP Rafinerii Nafty Trzebinia

Ponadto na dzień 31.12.81 r. w rejonie chrzanowskim funkcjonowało 23 terenowych jednostek OSP (11 typu "S-1", 6 typu "S-2", 2 typu "M-1" oraz 4 typu "M-2") i 9 ZOSP (3 typu "ZS-1" oraz 6 typu "ZM-2").


ZSP Chrzanów
ZZSP "FABLOK" Chrzanów
ZZSP Rafinerii Nafty Trzebinia