Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Gliwicach

W latach 1950-1975 w Gliwicach funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Katowicach.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do województwa katowickiego w nowych granicach. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Gliwicach.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowało 5 jednostek zawodowych straży:

  • ZSP Gliwice
  • ZZSP Polskie Odczynniki Chemiczne Gliwice
  • ZZSP PKP Gliwice
  • ZZSP ZNTK Gliwice
  • ZZSP Zakłady Mechaniczne "Bumar" Łabędy
Ponadto na dzień 31.12.81 r. w rejonie gliwickim funkcjonowało 27 terenowych jednostek OSP (13 typu "S-1", 4 typu "S-2", 8 typu "M-1" oraz 2 typu "M-2") i 8 ZOSP (wszystkie typu "ZS-1")


ZSP Gliwice
ZZSP Polskie Odczynniki Chemiczne Gliwice
ZZSP PKP Gliwice
ZZSP ZNTK Gliwice
ZZSP ZM "Bumar" Łabędy