Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Jaworznie

W latach 1950-1975 w Jaworznie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Katowicach.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do województwa katowickiego w nowych granicach. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Jaworznie.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały co najmniej 4 jednostki zawodowej straży:

  • ZSP Jaworzno
  • ZZSP Zakłady Chemiczne "Organika - Azot" w Jaworznie
  • ZZSP KWK "Komuna Paryska" w Jaworznie
  • ZZSP Huty Szkła Okiennego w Szczakowie
Ponadto na dzień 31.12.81 r. w rejonie jaworznickim funkcjonowały 3 terenowe jednostki OSP (1 typu "S-1"oraz 2 typu "S-2") i 3 ZOSP (wszystkie typu "ZS-1").


ZSP Jaworzno
ZZSP ZCh "Organika - Azot" w Jaworznie
ZZSP KWK "Komuna Paryska" w Jaworznie
ZZSP HSO w Szczakowie