Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Zawierciu

W latach 1950-1975 w Zawierciu funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Katowicach.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do województwa katowickiego w nowych granicach. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Zawierciu.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowało wg. obecnego stanu wiedzy sześć jednostek zawodowych straży

  • ZSP Zawiercie
  • ZZSP Fabryki Urządzeń Mechanicznych "Poręba"
  • ZZSP Huta Zawiercie
  • ZZSP PKP Łazy
  • ZZSP Przędzalni Bawełny "Przyjaźń" w Zawierciu
  • ZZSP Zawierciańskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Zawierciu

Ponadto na dzień 31.12.81 r. w rejonie zawierciańskim funkcjonowało 31 terenowych jednostek OSP (15 typu "S-1", 4 typu "S-2", 11 typu "M-1" oraz 1 typu "M-2") i 14 ZOSP (4 typu "ZS-1" oraz 10 typu "ZM-1").


ZSP Zawiercie
ZZSP FUM Poręba
ZZSP Huta Zawiercie
ZZSP PKP Łazy
ZZSP Przędzalnia "Przyjaźń"
ZZSP ZZPB Zawiercie