Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Opolu

W latach 1950-1975 w Opolu istniała KWSP, której podporządkowano 13 komend powiatowych.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa opolskiego w nowych granicach była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Opolu. Siedziba komendy została zlokalizowana przy ulicy Budowlanych 3.

W ramach KWSP działało 14 komend rejonowych:
 • KRSP Brzeg
 • KRSP Głubczyce
 • KRSP Głuchołazy
 • KRSP Grodków
 • KRSP Kluczbork
 • KRSP Kędzierzyn-Koźle
 • KRSP Krapkowice
 • KRSP Namysłów
 • KRSP Niemodlin
 • KRSP Nysa
 • KRSP Opole
 • KRSP Paczków
 • KRSP Prudnik
 • KRSP Strzelce Opolskie

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 27 jednostek zawodowych straży - w tym:

 • 16 ZSP
 • 11 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Opolu

1. ZZSP Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Opolu
2. ZZSP Zakłady Aparatury Chemicznej "Metalchem" w Opolu
3. ZZSP Huta "Andrzej" w Zawadzkiem
4. ZZSP Huta "Małapanew" w Ozimku
5. ZZSP Zakłady Azotowe "Kędzierzyn" w Kędzierzynie-Koźlu
6. ZZSP Zakłady Chemiczne "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu
7. ZZSP Zakład Gospodarki Produktami Naftowymi CPN w Kędzierzynie-Koźlu
8. ZZSP Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Frotex" w Prudniku
9. ZZSP Zakłady Koksownicze Zdzieszowice
10. ZZSP Śląskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Otmęt"w Krapkowicach
11. ZZSP Zakłady Papiernicze w Krapkowicach


KRSP Brzeg
KRSP Głubczyce
KRSP Głuchołazy
KSRP Grodków
KRSP Kędzierzyn - Koźle
KRSP Kluczbork
KRSP Krapkowice
KRSP Namysłów
KRSP Niemodlin
KRSP Nysa
KRSP Opole
KRSP Paczków
KRSP Prudnik
KRSP Strzelce Opolskie