Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Katowicach

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa katowickiego (w nowych granicach) podlegał KWSP w Katowicach oraz częsciowo KWSP w Krakowie i Opolu.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa katowickiego w nowych granicach była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Katowicach. Siedziba komendy została zlokalizowana przy ulicy Plebiscytowej 51.

W ramach KWSP działały 24 komendy rejonowe:
 • KRSP Będzin
 • KRSP Bytom
 • KRSP Chorzów
 • KRSP Chrzanów
 • KRSP Dąbrowa Górnicza
 • KRSP Gliwice
 • KRSP Jastrzębie Zdrój
 • KRSP Jaworzno
 • KRSP Katowice
 • KRSP Mysłowice
 • KRSP Olkusz
 • KRSP Pszczyna
 • KRSP Pyskowice
 • KRSP Racibórz
 • KRSP Ruda Śląska
 • KRSP Rybnik
 • KRSP Siemianowice Śląskie
 • KRSP Sosnowiec
 • KRSP Tarnowskie Góry
 • KRSP Tychy
 • KRSP Wodzisław Śląski
 • KRSP Zabrze
 • KRSP Zawiercie
 • KRSP Żory

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 72 jednostek zawodowych straży - w tym:

 • 30 ZSP
 • 42 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Katowicach.

1. ZZSP Zakłady Azotowe w Chorzowie
2. ZZSP Zakłady Chemiczne "Hajduki" w Chorzowie
3. ZZSP Zakładów Chemicznych "Azot" w Jaworznie
4. ZZSP Kombinat Górniczo Hutniczy "Bolesław" w Bukownie
5. ZZSP Rafineria Nafty Trzebinia
6. ZZSP Śląskie Zakłady Rafineryjne Czechowice-Dziedzice
7. ZZSP Huta Szkła Okiennego w Szczakowe
8. ZZSP Huta "Pokój" w Rudzie Śląskiej
9. ZZSP Huta Metali Nieżelaznych Szopienice
10. ZZSP Fabryka Naczyń Emaliowanych w Olkuszu
11. ZZSP Fabryka Naczyń Emaliowanych "Silesia" w Rybniku
12. ZZSP Kluczewskie Zakłady Papiernicze w Kluczach
13. ZZSP Huta Katowice
14. ZZSP Zakłady Koksownicze "Przyjaźń" w Dąbrowie Górniczej
15. ZZSP Zakłady Koksownicze w Zabrzu
16. ZZSP Zakłady Mechaniczne "Łabędy" w Gliwicach
17. ZZSP PKP Gliwice
18. ZZSP Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Gliwicach
19. ZZSP PKP Łazy
20. ZZSP PKP Tarnowskie Góry
21. ZZSP PHU "Polskie Odczynniki Chemiczne" w Gliwicach
22. ZZSP Zakłady Chemii Gospodarczej "Pollena-Strem"w Strzemieszycach
23. ZZSP Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil" w Wolbromiu
24. ZZSP Przędzalnia "Przyjaźń" w Zawierciu
25. ZZSP Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Przyjaźń" w Zawierciu
26. ZZSP Raciborskie Zakłady Elektrod Węglowych w Raciborzu
27. ZZSP Zakłady Chemiczne "Organika - Azot" w Jaworznie
28. ZZSP Fabryka Samochodów Małolitrażowych w Tychach
29. ZZSP Fabryka Urządzeń Mechanicznych Poręba
30. ZZSP Fabryka Lokomotyw "Fablok" w Chrzanowie
32. ZZSP Zakłady Tworzyw Sztucznych w Bieruniu Starym
33. ZZSP Huta "Batory" w Chorzowie
34. ZZSP Huta "Jedność" w Siemianowicach Śląskich
35. ZZSP Huta "Zygmunt" w Bytomiu
36. ZZSP Huta Zawiercie
37. ZZSP Zakłady Tworzyw Sztucznych "Krywałd-ERG" w Knurowie
38. ZZSP Kopalnia Węgla Kamiennego "Czerwona Gwardia" w Będzinie
39. ZZSP Kopalnia Węgla Kamiennego "Jastrzębie w Jastrzębiu Zdroju
40. ZZSP Kopalnia Węgla Kamiennego "Komuna Paryska" w Jaworznie
41. ZZSP Kopalnia Węgla Kamiennego "Brzeszcze" w Brzeszczach
42. ZZSP Kopalnia Węgla Kamiennego "Nowy Wirek" w Rudzie Śląskiej
43. ZZSP Kopalnia Węgla Kamiennego "Niwka - Modrzejów" w Sosnowcu

Ponadto na terenie operacyjnym KWSP w Katowicach działało 742 jednostek ochotniczych (stan na 31.12.1981 r.):
 • 502 terenowych jednostek OSP w tym 391 typu "S" i 111 typu "M".
 • 240 resortowych jednostek ZOSP w tym 112 typu "S" i 128 typu "M".


KRSP Będzin
KRSP Bytom
KRSP Chorzów
KRSP Chrzanów
KRSP Jastrzębie Zdrój
KRSP Dąbrowa Górnicza
KRSP Gliwice
KRSP Jaworzno
KRSP Katowice
KRSP Mysłowice
KRSP Olkusz
KRSP Pszczyna
KRSP Racibórz
KRSP Ruda Śląska
KRSP Rybnik
KRSP Siemianowice Śląskie
KRSP Sosnowiec
KRSP Żory
KRSP Tarnowskie Góry
KRSP Tychy
KRSP Wodzisław Śląski
KRSP Zabrze
KRSP Zawiercie
KRSP Pyskowice


Lista pojazdów przypisanych do rejonów:

KRSP Bytom
14-02-19
KRSP Chorzów
14-03-22
KRSP Katowice
14-09-1514-09-17
KRSP Olkusz
14-11-3414-11-36
KRSP Pszczyna
14-12-1314-12-3514-12-35
KRSP Siemianowice Śląskie
14-16-12
KRSP Zabrze
14-22-15